Novetats en IRPH: Els jutges ho continuen anul·lant després de l’Acte del TJUE

Novedades en IRPH Los jueces lo siguen anulando después del Auto del TJUE

Aquesta última setmana, el Jutjat de Primera Instància nº7 de Pamplona ha dictat una sentència anul·lant la clàusula IRPH d’un préstec hipotecari, un mes després de l’Acte del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que resolia la qüestió prejudicial plantejada a la fi de 2020 pel Jutjat de Primera Instància nº38 de Barcelona.

L’argumentació del Jutge de Pamplona per a l’anul·lació del IRPH és que l’Acte no modifica el criteri recollit en la Sentència del TJUE de 3 de març de 2020, sent el criteri jurisprudencial recollit en aquesta sentència el criteri d’aplicació.

QUIN CRITERI ES RECULL EN LA SENTÈNCIA DEL TJUE DE 3 DE MARÇ DE 2020?

De forma resumida, aquesta sentència obre la porta al fet que el IRPH pugui ser considerat abusiu, deixant en mans dels jutges i magistrats encarregats de cada assumpte la determinació de l’abusivitat o no d’aquesta clàusula en cada cas concret.

Per a determinar si una clàusula és o no abusiva, els jutges i magistrats hauran de realitzar el control de transparència: és a dir, si l’entitat bancària no ha informat el client diligentment, de manera clara i comprensible, sobre la implicació d’aquest índex en un préstec hipotecari, aquest té dret a reclamar sobre la base de la falta de transparència en la incorporació d’aquest índex.

SENTÈNCIA DEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA Nº 7 DE PAMPLONA: QUÈ DEMANA LA PART DEMANDANT I QUÈ ACORDA EL TRIBUNAL

Com ja s’ha exposat, la sentència del jutjat navarrès segueix la línia del TJUE, i declara nul·la la clàusula IRPH del préstec hipotecari. En síntesi, la sentència és favorable a totes les pretensions del demandant, en considerar que:

  • La clàusula IRPH no supera el control de transparència, al no poder demostrar l’entitat bancària, mitjançant prova, que hagués informat la part actora de l’evolució d’aquest índex durant els dos anys previs a la celebració del contracte de préstec, considerant-se que no pot pretendre’s que un consumidor mitjà – ni en 2004 ni en l’actualitat – hagi d’estar per si mateix informat sobre aquest índex; sinó que recau en l’entitat bancària el deure d’informació clara.
  • La utilització de la clàusula IRPH no supera el control de abusivitat: no sols es considera la falta de transparència sinó també la abusivitat de la clàusula i, en conseqüència, la seva nul·litat. El fet que el banc s’aprofités del desconeixement del client per a crear una situació de desigualtat entre tots dos és l’element determinant per a declarar la abusivitat.
  • Una vegada determinada la nul·litat de la clàusula IRPH, el Jutjat obre una doble possibilitat a la part actora respecte a les conseqüències d’aquesta nul·litat: la nul·litat de tot el contracte o la subsistència del contracte amb la substitució de l’índex IRPH per l’Euribor.

CONCLUSIONS AMB LES ÚLTIMES SETÈNCIES EN 2021

En conclusió, aquesta sentència mostra que els jutges continuen anul·lant la clàusula IRPH després de l’Acte del TJUE, perquè es basen en el criteri jurisprudencial sorgit arran de la Sentència de l’Alt Tribunal Europeu de 3 de març de 2020.

En altres paraules, malgrat les concepcions errònies que puguin haver-se creat arran de l’Acte, a causa de la falta de contundència en la seva decisió, deixant de nou la facultat d’elecció en mans dels jutges de 1a Instància, els jutjats continuen mantenint el criteri de la Sentència, en considerar que la conducta de les entitats bancàries consistent en l’ocultació d’informació al consumidor per a obtenir beneficis i, en conseqüència, perjudicar la part prestatària, no pot ajustar-se a la bona fe i ha de ser declarada nul·la.

ADVOCATS ESPECIALISTES EN NUL·LITAT DE CLÀUSULA IRPH A CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Per tant, si creus que pots estar en aquesta situació al no haver rebut la informació suficient, tens dret a reclamar; i per a fer-ho correctament és necessari l’assessorament jurídic d’advocats experts en matèria. En BATLLE FERRER ABOGADOS som advocats especialistes en Dret Bancari i comptem amb més de 10 anys d’experiència en la matèria. Si vols reclamar la clàusula IRPH del teu préstec hipotecari, no dubtis a contactar amb nosaltres i analitzarem el teu cas.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
Hola ¿en qué podemos ayudate?