Les nostres àrees de treball

Oferim un enfocament multidisciplinar

DRET bancari

 • IRPH
 • Hipoteca Multidivisa
 • Clàusula Sòl autònoms o petita empresa
 • Swaps o permutes financeres
 • Clàusules abusives: clàusula sòl, interessos de demora, despeses hipoteca, fiançament o avals, etc.
 • Hipoteca Inversa
 • Bons convertibles.
 • Productes i dipòsits estructurats.
 • Reclamació de productes complexos (Valors Santander).
 • Paralització de subhastes i execucions hipotecàries.
 • Negociacions amb “Fons voltor”.
 • Negociacions de “Dació en pagament” amb Fons o entitats financeres.