Com ajudem i defensem a treballadors amb els nostres serveis de Dret Laboral

 

EL DRET LABORAL O EL DRET DEL TREBALL ÉS LA BRANCA DEL DRET QUE CONTÉ NORMES QUE REGULEN LES RELACIONS ENTRE EMPRESA I TREBALLADOR: LA RELACIÓ LABORAL.

De la mateixa forma que el Dret Civil o el Penal, el Dret Laboral està en constant evolució, de la mateixa forma que són canviants les interpretacions que fan els Jutjats socials, i els Tribunals Superiors de Justícia o el Tribunal Suprem. En conseqüència, conèixer i actualitzar el coneixement de la llei i de la jurisprudència és fonamental per a una correcta defensa dels drets de treballadors i empreses.

És per això que l’assessorament jurídic en aquests casos és imprescindible; i a Batlle Ferrer Advocats som advocats especialistes en Dret Laboral i Seguretat Social, i oferim un servei d’assessorament integral i multidisciplinari en les següents àrees:

El treball que fem en assessorament laboral

A Batlle Ferrer Advocatssom advocats laborals especialitzats en assumptes complexos de treball.

Acomiadaments

Un acomiadament és l’acció unilateral de l’empresari de finalitzar un contracte de treball i, en conseqüència, extingir la relació laboral que tenia amb el treballador. A grans trets, hi ha dos tipus d’acomiadament: l’acomiadament disciplinari i l’acomiadament objectiu, que, al seu torn, es divideixen en acomiadaments procedents, improcedents i nuls. D’altra banda, cal no oblidar els acomiadaments col•lectius (EREs), als quals, posteriorment, farem esment.

Desgraciadament, els acomiadaments són una cosa habitual avui dia, i comptar amb un assessorament jurídic especialitzat és fonamental si s’està en desacord amb tal rescissió contractual. A Batlle Ferrer Advocats som advocats laboralistes i t’ajudarem sigui com sigui el teu cas; és per això que, si consideres que els teus drets han estat vulnerats i el teu acomiadament podria ser improcedent o nul, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i t’assessorarem de la manera més adequada per als teus interessos.

EREs y ERTEs

Els EREs i els ERTEs són dos conceptes que, a causa del context de pandèmia mundial causada pel COVID-19, estan a l’ordre del dia; però són dos termes que solen confondre’s. Com hem avançat anteriorment, el ERE és l’acomiadament col•lectiu, de part o de tota la plantilla; mentre que els ERTE’s són suspensions del contracte de treball que tenen caràcter temporal (no definitiu, com tenen els EREs).

La regulació de tots dos és complexa i multidireccional; per això,a Batlle Ferrer Advocatsorientem el nostre assessorament a la defensa dels drets dels treballadors, d’una banda, i a la gestió dels expedients de regulació d’ocupació – temporals o definitius – per part de l’empresa, per un altre. Oferim un servei complet i de qualitat, per a aconseguir els millors resultats possibles.

Incapacitat laboral

La incapacitat laboral es dona quan un treballador no pot dur a terme les funcions habituals i comunes del seu lloc de treball. Aquesta limitació de les capacitats del treballador pot derivar en incapacitat temporal (IT) o en incapacitat permanent (IP), dividint-se aquesta última en incapacitat permanent parcial (IPP), incapacitat permanent total (IPT) i incapacitat permanent absoluta (IPA); podent afegir en casos molt greus la gran invalidesa (GI).

Tant per a la sol•licitud, la revisió o la gestió de la denegació de la invalidesa es necessita atenció jurídica personalitzada i acompanyament. Si necessites realitzar qualsevol gestió relacionada amb la incapacitat laboral, posa’t en contacte amb nosaltres i gestionarem l’assumpte amb la major professionalitat possible.

Accident laboral

L’accident de treball podria definir-se com tota lesió soferta pel treballador amb ocasió o per conseqüència del treball (tant de manera directa com indirecta). Aquests accidents laborals porten diferents efectes – en funció de la gravetat – perquè pot ser que el treballador es reincorpori al seu lloc de treball, que l’accident derivi en incapacitat (temporal o permanent) o fins i tot que el treballador mori. De la mateixa manera, també poden realitzar-se diferents peticions en relació a l’accident laboral: pot sol•licitar-se la baixa laboral, pensions a la Seguretat Social, indemnització per danys i perjudicis, incapacitat temporal o permanent, entre altres.

A causa de la complexitat de l’assumpte, és fonamental comptar amb un assessorament jurídic de qualitat per a conèixer els drets que es tenen com a treballador víctima d’un accident laboral, i a Batlle Ferrer Advocatssom advocats especialistes en aquest assumpte amb una dilatada experiència, de manera que t’ajudarem en tot el procés i ens encarregarem de totes les gestions per tu. No dubtis a contactar-nos si et trobes en aquesta situació!

Seguretat Social

L’àmbit de la SS és molt ampli i heterogeni, la qual cosa implica que, en un moment o un altre, la gran majoria de la població es troba submergit en un d’aquests processos:

 • Incapacitat temporal o permanent.
 • Permís de maternitat/paternitat.
 • Risc durant l’embaràs o risc durant la lactància.
 • Jubilació.
 • Prestació per desocupació (SEPE).

Aquests procediments impliquen gestions més o menys complexes, sent, a vegades, de gran ajuda o, fins i tot, necessari, comptar amb un assessorament legal per part d’advocats experts en Seguretat Social. A Batlle Ferrer Advocatsassessorem tant els treballadors que vulguin sol•licitar prestacions de la Seguretat Social, realitzar reclamacions o tramitar la seva incapacitat, com a empreses que hagin de gestionar altes i baixes de treballadors, cotitzacions, entre altres coses. Oferim un servei jurídic complet i de qualitat.

Assetjament laboral

L’assetjament laboral, també conegut com a mobbing, pot definir-se com el conjunt d’accions i actituds de violència psicològica i fins i tot física o sexual que els superiors o companys de treball exerceixen sobre la víctima de manera reiterada. La finalitat d’aquestes actituds sol ser degradar a la víctima i acabar aconseguint que abandoni el seu lloc de treball a cost zero.

És important saber que, si es vol denunciar per assetjament laboral a l’empresa i/o a un company – de rang superior, inferior o igual –, és la víctima qui ha d’aportar proves que demostrin aquest assetjament; però el problema és que la víctima sol trobar-se en una situació psicològicament molt feble. És per això que la millor opció si et trobes en una situació d’assetjament laboral és acudir a un advocat laboralista expert en assetjament laboral que t’orienti i t’aconselli en tot el procediment. A Batlle Ferrer Advocatsoferim un servei de qualitat, donant-te la màxima confiança per a revertir com més aviat millor la delicada situació per la qual aquestes passant. No dubtis a cridar-nos i t’ajudarem!

Altres serveis d’assessorament jurídic en matèria laboral:

A més dels serveis ja esmentats, a Batlle Ferrer Advocatst’assessorem en més àmbits, entre els quals es troben:

 • Assistència davant la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.
 • Comunicació de sancions i amonestacions.
 • Assessorament en matèria de mobilitat funcional i geogràfica.
 • Assistència lletrada davant la jurisdicció social i organismes públics (INSS o SEPE).

Altres serveis que oferim

Advocats a Cornellà

Advocats Segona Oportunitat

Reclamació de targetes revolving abusives


Nul·litat de clàusules abusives

Com et podem ajudar?

Si com a ocupador, professional de recursos humans o empleat necessita assessorament sobre disputes laborals o qualsevol aspecte de la legislació laboral, comuniqui’s amb els nostres advocats altament capacitats i experimentats.

Posa’t en contacte amb nosaltres i farem aquest procés per tu.

Què reclamar?

 • Reclamacions per discriminació
 • Litigis i disputes laborals
 • Invalidesa
 • Procediments disciplinaris
 • Recerques i denúncies en el lloc de treball
 • Denúncia d’irregularitats

Si té alguna pregunta o necessita assessorament laboral, enviï un formulari de contacte al nostre equip d’advocats d’ocupació.

L’assessorem sense compromís:

Powered by NEX-Forms