Som advocats especialistes en habitatges

EL DRET IMMOBILIARI ÉS UNA BRANCA DEL DRET CIVIL, QUE CONTÉ LES NORMES CIVILS ENCARREGADES DE REGULAR LES TRANSACCIONS IMMOBILIÀRIES:

Aquelles compravendes relatives als béns immobles. L’assessoria jurídica immobiliària és molt rellevant avui dia, pel fet que el sector immobiliari representa una part molt important de l’economia; i en aquest sector succeeixen nombrosos actes jurídics de gran importància com les compravendes d’immobles o els contractes d’arrendament.

Serveis d’advocats immobiliaris

En Batlle Ferrer Advocats oferim un servei jurídic de qualitat en ser advocats experts en lloguers i en contractes de compravenda; posant a la teva disposició l’assessoria en els següents serveis, entre altres:

 • Contrate d’arres.
 • Contracte de compravenda d’immobles, solars i edificis.
 • Resolució de contractes.
 • Responsabilitat de promotor i constructor.
 • Defectes de construcció.
 • Resolució de contractes d’arrendament i desnonaments.
 • Reclamació de rendes impagades.

Si tens una consulta relativa a Dret immobiliari, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres!

Assessorament legal en la compravenda d’immobles

Els procediments de compra o venda d’un immoble a Espanya són complexos i, per això, és necessari comptar amb un assessorament legal de qualitat proporcionat per advocats experts en matèria immobiliària que han d’acompanyar-te durant tot el procés. En Batlle Ferrer Advocats t’ajudem en totes les fases del procediment.

 • de la compra, busquem informació sobre l’estat legal de l’immoble o habitatge, si té càrregues o gravàmens, la seva situació registral, si té vicis ocults, entre altres.
 • Finalitzades aquestes observacions prèvies, redactem un contracte d’arres amb l’objectiu d’assegurar l’operació de compravenda i penalitzar si una de les parts no compleix amb aquest contracte.
 • També t’assessorarem en el cas que la compravenda es realitzi mitjançant constitució de préstec hipotecari, revisant d’aquesta manera les condicions de la seva hipoteca perquè sigui conforme als teus interessos.
 • Finalment, t’acompanyarem a la signatura de les escriptures davant Notari.

Assessorament legal en l’arrendament d’immobles

L’arrendament d’immobles és cada vegada més freqüent avui dia, pel fet que la situació econòmica actual dificulta a les persones el poder comprar el seu propi habitatge. Aquests arrendaments es regulen mitjançant els contractes de lloguer, que són un acord entre arrendador i arrendatari que marca les pautes de les relacions entre tots dos.

Aquests contractes tenen clàusules particulars i també condicions legals obligatòries, que és important llegir i tenir consciència d’elles abans de signar; per això, comptar amb un advocat immobiliari amb experiència facilita tot aquest procediment. Així i tot, pot ser que el problema succeeixi una vegada s’ha signat i necessitis assessorament legal per a esmenar-ho. En Batlle Ferrer Advocats t’ajudem en totes les fases – tant abans com després de la signatura del contracte d’arrendament – i siguis la part que siguis dins d’aquest contracte – arrendador o arrendatari – per a protegir i defensar els teus interessos.

Assessorament legal en contractes de promoció i construcció d’immobles

Altre àmbit en el qual, des de Batlle Ferrer Advocats, oferim assessorament jurídic és l’àmbit de la promoció i construcció d’immobles; des de la compra dels terrenys fins a la preparació dels següents contractes:

 • Contractes de promoció.
 • Contractes de construcció.
 • Promoció delegada.
 • Contractes “clau en mà”.
 • Project Management.
 • Contractes de compravenda sobre pla.
 • Contractes amb arquitectes, enginyers i altres tècnics.
 • Contractes amb agents immobiliaris.

Assessorament a comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal

Es coneix com a propietat horitzontal a la comunitat de propietaris en la qual existeixen drets singulars i exclusius de propietat – sobre els elements privatius –, però també existeixen drets i obligacions conjunts – sobre els elements comuns. És el règim de propietat habitual avui dia, sobretot en les grans ciutats com Barcelona i voltants.

Però en les comunitats de propietaris és habitual que sorgeixin assumptes o conflictes en els quals es requereixi l’assessorament legal d’un advocat especialista en propietat horitzontal. En Batlle Ferrer advocats som experts en dret immobiliari i t’oferim un assessorament integral en els següents àmbits, entre altres:

 • Constitució de la comunitat de propietaris.
 • Redacció dels Estatuts.
 • Assessorament en Juntes de propietaris.
 • Quotes i vesses.
 • Problemes amb morosos.
 • Obres.
 • Impugnació d’Acords Comunitaris.
 • Problemes de convivència veïnal.

Defensa de l’inquilí

L’inquilí, o arrendatari, tant d’un habitatge com d’un local comercial, en el moment e la signatura del contracte d’arrendament, adquireix una sèrie d’obligacions, però, al seu torn, una sèrie de drets:

 • Dret relacionat amb la durada del contracte: dret a pròrrogues del contracte d’arrendament (en determinades ocasions).
 • Drets en relació a la venda de l’immoble arrendat: dret de tanteig i retracte.
 • Dret relacionat amb el contracte d’arrendament: dret a desistiment..
 • Altres drets: dret a la no discriminació, a l’habitatge habitable, a la privacitat, a l’advertiment de desallotjament, a la devolució del dipòsit de garantia, entre altres.

Si els teus drets han estat infringits, en Batlle Ferrer Advocats et brindarem l’assistència legal necessària per a lluitar pels teus drets i recuperar-los.

Assessorem i negociem escriptures de constitució, novació i extinció d’hipoteques

Els préstecs hipotecaris són habituals en el dret immobiliari: rarament, en una compravenda d’un immoble, es paga al comptat. A més de ser habituals, tenen una gran complexitat, per això el millor és que et deixis assessorar per un advocat especialitzat en dret hipotecari, que t’ajudarà en totes les fases del préstec hipotecari.

Abans de la signatura de la hipoteca, t’ajudarà amb la constitució d’aquesta: clàusules, despeses hipotecàries, comissions, interessos, venciment anticipat, entre altres.

Després de la signatura, poden donar-se casos de novació i extinció d’hipoteques, en alguns casos per extinció del condomini per divorci.

En Batlle Ferrer Advocats t’ajudarem sigui com sigui el teu cas.

Assessorament jurídic en litigis Immobiliaris

Els litigis immobiliaris són situacions on existeix conflicte d’interessos entre dos o més parts. És important que la gestió i resolució d’aquests litigis es dugui a terme acompanyat d’un advocat especialista en dret immobiliari, que ha d’ajudar-te en totes les fases del procés. Des de Batlle Ferrer Advocats oferim un servei íntegre en els següents àmbits, entre altres:

 • Conflictes relacionats amb la compra i venda de béns immobles residencials i comercials.
 • Disputes amb agents immobiliaris.
 • Frau en la transferència de béns immobles.
 • Conflictes amb promocions immobiliàries.
 • Llicències urbanes o d’obres.
 • Litigis en comunitats de propietaris.
 • Conflictes amb associacions comunitàries.
 • Litigis entre amos de propietats limítrofes.
 • Disputes entre arrendadors i arrendataris.
 • Contractes de compravenda, multipropietat, opcions de compra, entre altres.
 • Vicis de la construcció i reclamacions.
 • Execucions hipotecàries.
 • Serveis de tancament i títol de béns seents.
 • Desallotjaments residencials i comercials.

Negociem desnonaments

Tant si busques iniciar un judici de desnonament per impagament de rendes o perquè el teu immoble està ocupat per okupes, com si desitges evitar un desnonament perquè no pots continuar abonant les quotes i el banc vol embargar-te el teu habitatge, en Batlle Ferrer Abogados podem ajudar-te.

Els processos de desnonaments són complexos i delicats, per això és necessari deixar-se aconsellar per professionals en matèria que defensin els teus interessos íntegrament i amb la major celeritat. No dubtis a contactar amb nosaltres!

Advocats especialistes en subhastes judicials i inversions immobiliàries

Les subhastes judicials estan en auge en els temps actuals, i a pesar que puguin semblar una transacció immobiliària normal, són operacions complexes en les quals es requereix un assessorament jurídic de qualitat, tant si ets propietari/a d’un bé subjecte a subhasta, com si tens interès a invertir sobre un actiu immobiliari mitjançant aquest procediment (és a dir, si vols realitzar una inversió immobiliària).

En Batlle Ferrer Advocats som advocats experts en subhastes i t’oferim assistència legal per a optimitzar la teva inversió, realitzant l’anàlisi pertinent (due diligence), oferint-te inversions de capital i assessorant-te segons els teus interessos, organitzant contractualment la inversió, revisant l’estat de l’immoble, les càrregues i gravàmens i altra informació rellevant, entre altres.

No dubtis a contactar amb nosaltres.

Altres serveis que oferim

Advocats a Cornellà

Advocats Segona Oportunitat

Reclamació de targetes revolving abusives


Nul·litat de clàusules abusives

Com et podem ajudar?

Ha de comprar una casa o necessita ajuda amb la seva comunitat de veïns. Contacti als nostres experts en dret immobiliari.

Posa’t en contacte amb nosaltres i farem aquest procés per tu.  

Què reclamar?

 • Vicis constructius.
 • Problemes que afecten l’habitabilitat, seguretat o funcionalitat de l’habitatge o local.
 • Conflictes per incompliment de contractes immobiliaris.
 • Reclamacions de rendes i a la resolució de contractes d’arrendament.

En qualsevol d’aquestes fases, en Batlle Ferrer Abogados t’acompanyarem i assessorarem de la manera que millor convingui als teus interessos, solucionant el problema per tu. No et preocupis, deixa’l a les nostres mans!

L’assessorem sense compromís:

Powered by NEX-Forms