Som un despatx d’advocats experts en litigis civils

EL DRET CIVIL S’ENCARREGA DE LA REGULACIÓ DE LES RELACIONS ENTRE PERSONES, SENSE INTERVENCIÓ DE L’ESTAT:

Aquestes relacions entre persones només afecten aquelles vinculades per contracte o per relació familiar, sense que aquestes relacions siguin d’interès públic.

És una de les branques més importants de l’ordenament jurídic espanyol pel fet que, en la societat actual, diàriament se celebren nombrosos actes, negocis o contractes entre persones, i la correcta realització d’aquests actes determinarà l’èxit d’aquests. És per això, que l’assessorament jurídic és fonamental quan parlem de Dret Civil, i a Batlle Ferrer Advocats som advocats especialistes en Dret Civil, i oferim un servei d’assessorament integral, tant en la fase prèvia a la celebració dels actes, aconsellant-te, com en la fase posterior, solucionant els conflictes civils que puguin plantejar-se.

A Batlle Ferrer Advocats, com advocats civilistes, sempre busquem la millor resolució per als nostres clients

El nostre equip d’especialistes està format per mediadors civils qualificats. Assistim regularment als clients amb diverses formes de resolució alternativa de disputes. L’assessorem en els següents àmbits, entre altres:

 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Dret Immobiliari.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Reclamacions de deutes.
 • Reclamacions per accidents de trànsit.
 • Reclamacions d’assegurances.
 • Reclamacions a companyies aèries.
 • Productes defectuosos.
 • Dret de família: divorcis, regulació de guàrdia i custòdia de menors, reclamació de pensions d’aliments, liquidació del règim econòmic matrimonial, entre altres.
 • Capacitats.
 • Successions.
 • Comunitats de Propietaris.
 • Dret Processal Civil.
 • Indemnitzacions.

Serveis que prestem en Dret Civil

A Batlle Ferrer Advocatsoferim serveis interns de resolució alternativa de disputes tant per a clients corporatius com per a particulars, i el nostre equip de litigis creu en garantir el millor resultat per als nostres clients.

Dret immobiliari

El Dret immobiliari són les normes civils encarregades de regular les transaccions immobiliàries, és a dir, aquelles compravendes relatives als béns immobles. L’assessoria jurídica immobiliària és molt rellevant avui dia, pel fet que el sector immobiliari representa una part molt important de l’economia; i en aquest sector succeeixen nombrosos actes jurídics de gran importància com les compravendes d’immobles o els contractes d’arrendament. A Batlle Ferrer Advocatsoferim un servei jurídic de qualitat en ser advocats experts en lloguers i en contractes de compravenda; posant a la teva disposició l’assessoria en els següents serveis, entre altres:

 • Contracte d’arres.
 • Contracte de compravenda d’immobles, solars i edificis.
 • Resolució de contractes.
 • Responsabilitat de promotor i constructor.
 • Defectes de construcció.
 • Resolució de contractes d’arrendament i desnonaments.
 • Reclamació de rendes impagades.

Si tens una consulta relativa a Dret immobiliari, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres!

Dret d’Herències i Successions

El Dret de Successions, o Dret successori, és la branca de l’ordenament jurídic que s’encarrega de regular a qui i com es transmeten els béns, drets i obligacions d’una persona a la seva defunció. Per tant, la successió és la substitució d’una persona per una altra, en el moment de la seva mort, i l’herència és el conjunt de relacions jurídiques succeïdes.

A Batlle Ferrer Advocats sabem que l’assessorament i l’ajuda en aquesta mena de situacions és fonamental. És per això que oferim un servei jurídic de qualitat en els següents àmbits, acompanyant-te en totes les fases del procés legal.:

 • Acceptació i adjudicació de l’herència.
 • Herència sense testament.
 • Reclamació judicial per a l’acceptació de l’herència.
 • Reclamació de la legítima.
 • Impost de successions.
 • Negociacions entre hereus.
 • Nomenament marmessors.
 • Redacció de testaments
 • Qualsevol aspecte relacionat amb el Dret successori.

Contractes de tot tipus

Un contracte és acte privat entre dos o més parts que crea obligacions – respecte a donar alguna cosa o prestar algun servei – i genera drets. Existeixen nombrosos tipus de contractes: contracte de compravenda, contracte de lloguer, contracte d’agència, contracte de distribució, contracte d’arres, contracte de constitució d’una hipoteca, contracte laboral, contracte administratiu, contracte matrimonial, entre altres. En la confecció de tot tipus de contractes és imprescindible el coneixement jurídic, i una correcta assessoria legal per a què la redacció del contracte sigui l’adequada, com també és fonamental aquest acompanyament en una susceptible fase d’incompliment del contracte. En qualsevol d’aquestes fases, a Batlle Ferrer Advocats t’acompanyarem i assessorarem de la manera que millor convingui als teus interessos, proporcionant-te tota la informació necessària i solucionant el problema per tu.

Especialitzats en reclamació d’assegurances

Un contracte d’assegurança és aquell contracte en el qual la part asseguradora s’obliga a indemnitzar a la persona assegurada – dins dels límits establerts – a canvi d’una contraprestació econòmica (anomenada prima) si es produís el fet objecte de cobertura en el contracte. Aquest fet és el definitori de cada tipus de pòlissa, i sobre la base d’això, poden ser de diversa índole: contracte d’assegurança de vida, contracte d’assegurança de malaltia, contracte d’assegurança d’accident, contracte d’assegurança de danys, entre altres. Encara que, teòricament, les assegurances haurien de funcionar correctament, en la pràctica és habitual que, en el moment de la reclamació de la indemnització a l’asseguradora, aquesta a vegades no compleixi amb la seva responsabilitat o busqui minimitzar aquesta indemnització. Per a aquests casos, l’assessorament jurídic és fonamental i des de Batlle Ferrer Advocatst’oferim els nostres serveis per a realitzar reclamacions amistoses o judicials, per aconseguir-te la indemnització que et pertany. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres!

Reclamació d’indemnitzacions per accidents de trànsit

Els accidents de trànsit, tristament, són una cosa habitual i, sens dubte, alguna vegada en la vida ens veurem embolicats en un. Aquests accidents poden donar-se amb vehicles com el cotxe, la motocicleta, la bicicleta i fins i tot el patinet elèctric, però també amb vianants implicats. Quan has sofert un accident de trànsit, tens dret a una indemnització, ja que tot causant d’accident ha de reparar el mal produït. A Batlle Ferrer Advocats oferim un assessorament complet per a víctimes d’accidents de trànsit, independentment de la seva condició; així que, si has sofert un accident i vols reclamar els teus drets, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Assessorament legal davant el Coronavirus

L’actual crisi de salut pública i l’impacte global de la pandèmia de COVID-19 és un esdeveniment sense precedents, amb conseqüències tant a curt com a llarg termini, incloent una àmplia gamma de problemes socials i legals per a les persones en la seva vida quotidiana, i intervencions dels governs. A Batlle Ferrer Advocats t’ajudem en qualsevol situació provocada pel brot de coronavirus:

 • Comerç
 • Lloguer
 • Impossibilitat de fer front al pagament de deutes
 • Incompliment contractual
 • Pèrdues en inversions
 • Herències i successions
 • Sector immobiliari

Altres serveis que oferim

Advocats a Cornellà

Advocats Segona Oportunitat

Reclamació de targetes revolving abusives


Nul·litat de clàusules abusives

Com et podem ajudar?

Podem avaluar el teu cas de manera ràpida i eficient per a representar els teus interessos de manera justa i professional. Ens prendrem el temps per a explicar-te les teves opcions i oferir-te una recomanació sobre quin és la millor opció per a tu.

Posa’t en contacte amb nosaltres i farem aquest procés per tu.

Què reclamar?

 • Incompliment de contracte
 • Disputes de construcció
 • Fideïcomisos i successions contencioses
 • Difamacions
 • Negligència professional
 • Insolvència immobiliària

En qualsevol d’aquestes fases, en Batlle Ferrer Abogados t’acompanyarem i assessorarem de la manera que millor convingui als teus interessos, solucionant el problema per tu. No et preocupis, deixa’l a les nostres mans!

L’assessorem sense compromís:

Powered by NEX-Forms