Descobreix tots els nous requisits amb la reforma de la llei de la segona oportunitat

Reforma de la ley de la segunda oportunidad

La Llei de la Segona Oportunitat ha estat recentment reformada per la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del Text refós de la Llei Concursal. Recordem que aquesta Llei és un mecanisme jurídic que permet a les persones físiques i autònoms insolvents arribar a exonerar part del seu deute. Per sort, aquesta reforma de la Llei de la Segona Oportunitat aporta millores substancials en l’exoneració del passiu insatisfet. Entre les quals destacarem (i) la possibilitat de conservar els nostres béns (ii) un procediment més senzill i ràpid i per tant (iii) una menor despesa econòmica.

REQUISITS PER A ACCEDIR A LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT

Per a poder iniciar el procediment de Llei de Segona Oportunitat s’han de complir diversos requisits que s’estableixen en la nova legislació, i que són els següents:

 • Poder justificar l’estat d’insolvència actual (les conseqüències)
 • Que el deute no sigui superior a 5 milions d’euros
 • Que s’hagi actuat de “bona fe” per part del deutor
 • No haver estat declarat culpable en concurs de creditors
 • En els 10 anys anteriors no haver estat condemnat per delictes econòmics ni haver fet ús de la Llei de Segona Oportunitat.
 • En els últims 4 anys no haver rebutjat una oferta d’ocupació (entenem que del “Servei d’Ocupació de Catalunya”-SOC-).

Ara, amb la reforma de la Llei de la Segona Oportunitat els temps del procediment s’han reduït, per la qual cosa aconseguir el perdó dels deutes és molt més ràpid i senzill. No obstant això, és important saber que, des de la presentació de la demanda, es continuen paralitzant les execucions i embargaments, i a més deixa de reportar interessos, la qual cosa suposa més tranquil·litat al deutor mentre dura el procés.

MILLORES SUBSTANCIALS PER ALS DEUTORS AMB LA REFORMA DE LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT

La reforma de la Llei de la Segona Oportunitat ha incorporat una sèrie de novetats beneficioses per al procediment d’exoneració dels deutes de les persones físiques i autònomes, que a continuació detallem.

 1. PROCEDIMENT MÉS RÀPID I SENZILL
  El procediment per a aconseguir l’exoneració dels deutes s’ha tornat molt més senzill i ràpid, gràcies a la simplificació dels tramitis. Actualment ja no és necessària la Mediació Concursal prèvia a la demanda de concurs i, per tant, la figura del Mediador ja no existeix. En canvi, la figura de l’Administrador Concursal ja no és obligatòria, podrà sol·licitar-se si així ho requereixen els creditors. Així, amb la simplificació del procediment de la Llei de la Segona Oportunitat es tractaran de tancar els assumptes en el termini màxim d’un any.
 2. REDUCCIÓ DE LES DESPESES DE TRAMITACIÓ
  Com s’ha assenyalat en el punt anterior, com els tramitis de la Llei de la Segona Oportunitat s’han simplificat, s’han suprimit despeses que abans havia de pagar el deutor, com ara els honoraris del Mediador i de l’Administrador Concursal, els costos de Notària, Registre Mercantil o Cambra de Comerç. Això permet al deutor un estalvi significatiu en el procediment.
 3. LA POSSIBILITAT DE CONSERVAR ELS BÉNS EN PROPIETAT
  La nova reforma de la Llei preveu la possibilitat de mantenir la propietat dels béns del deutor i obtenir al seu torn, l’exoneració del deute. Existeix la possibilitat que, si el que es pretén és conservar l’habitatge habitual, i s’està al dia de pagaments de la hipoteca, es pugui plantejar un pla de pagaments a 5 anys sobre la resta dels deutes que es volen exonerar, de tal manera que solament s’abonarà l’import del pla de pagaments, i la resta dels deutes quedaran saldades definitivament.

Evidentment, s’ha simplificat l’explicació del procediment perquè es pugui entendre el concepte, i en el text de la reforma concursal s’exposa amb més detalli tot el procediment de concurs amb massa i pla de pagaments. L’important és poder comunicar que la recent reforma concursal ja aporta un procediment pel qual pots quedar lliure de gran part dels deutes i, alhora, mantenir el teu habitatge, sense necessitat d’haver de vendre-la per a poder pagar tots els deutes.

ADVOCATS EXPERTS EN DRET CONCURSAL

A BATLLE FERRER ADVOCATS som advocats especialistes en dret financer i especialment a portar procediments de Llei de Segona Oportunitat i Concurs de Creditors de persona física o natural. Per a poder presentar una sol·licitud de llei de segona oportunitat pot contactar amb nosaltres, li oferirem una consulta i anàlisi del seu cas sense cap compromís.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
Hola ¿en qué podemos ayudate?