El desnonament express contra llogaters i okupes

El desahucio express contra inquilinos y okupas

El desnonament express contra llogaters i okupes és el procediment de desnonament per a desallotjar el teu immoble en propietat que funciona més ràpid. Com el seu nom indica, serveix per al desallotjament d’arrendataris que no compleixen amb els seus pagaments, com per al desallotjament d’okupes.

¿QUÈ ÉS EL DESNONAMENT EXPRESS?

El desnonament express – també anomenat desallotjament express – és un procediment verbal especial que permet a l’amo de l’immoble desallotjar als LLOGATERS que no paguen i als okupes que estan en el seu habitatge. És una modalitat de desnonament recent, ja que s’aplica des de 2015 respecte a llogaters i des de 2018 respecte a okupes, per la qual cosa podria dir-se nou desnonament express.

EL PROCEDIMENT DE DESNONAMENT EXPRESS

El procés de desnonament express – tant enfront d’LLOGATERS com enfront d’okupes – s’inicia amb la presentació d’una demanda. En aquest procediment hauràs de personar-te mitjançant advocat i procurador.

És important recordar que existeix un article en la Constitució Espanyola (article 18, concretament) que garanteix la inviolabilitat del domicili. Per això, malgrat ser propietari d’un immoble ocupat, no pots tirar a l’okupa o a l’inquilí a la força, sinó que has de gestionar-lo amb el dret, fent ús de la llei de desnonament express que s’exposa en aquest article.

PROCEDIMENT PER A DESNONAR ALS OCUPANTS EN PRECARI

Els okupes es troben en un immoble en una situació de precari en posseir una cosa aliena sense comptar amb un títol que els habiliti: és ocupant en precari (okupa) el que habita un immoble sense ser propietari i sense tenir contracte de lloguer.

Des de 2018, existeix una nova llei de desnonament express. Concretament, no és una llei com a tal, sinó que és una modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC), la qual proporciona un procediment de desnonament especial per al desallotjament d’okupes, que estipula que quan l’ocupant d’un habitatge no tingui cap títol – contracto o semblant – que li habiliti a estar en aquest habitatge, podrà promoure’s el desallotjament express dels okupes.

El procediment s’inicia mitjançant demanda al jutjat sol·licitant aquesta expulsió. A partir d’aquest punt, la conducta del jutge serà sol·licitar a l’okupa el títol habilitant que, al no existir, produirà ordre de desnonament, amb el respectiu assenyalament de data i hora de llançament.

PROCEDIMENT PER A DESNONAR ALS LLOGATERS

De la mateixa forma es pot desnonar un pis llogat, sempre que els llogaters no compleixin el contracte. El procés de desnonament dels llogaters també s’inicia mitjançant la interposició d’una demanda. Normalment, el demandant serà l’arrendador en el contracte.

Aquest procediment és més complex que l’anterior, perquè la part demandant sí que disposa d’un títol habilitant i el procediment és més garantista: es notificarà per part del jutjat a l’inquilí, que tindrà 10 dies per a oposar-se o no. Independentment de si s’oposa o no, el resultat – amb matisos – serà el mateix: la sentència que contingui una ordre de desnonament per impagament.

L’única forma que tindrà l’inquilí d’evitar el desnonament serà pagar les quantitats degudes fins al moment: és a dir, liquidar el deute. És important saber que la liquidació del deute només podrà fer-se una vegada: si torna a impagar i l’arrendador presenta de nou la demanda, serà expulsat irremeiablement.

QUINES SÓN LES DESPESES DEL PROCEDIMENT DE DESNONAMENT EXPRESS?

Com hem exposat anteriorment, el procediment de desnonament express varia en funció de si és un desnonament contra okupes o contra llogaters. Així i tot, en tots dos procediments cal assistir amb advocat i procurador, que seran les despeses principals que sufragar. Els honoraris de l’advocat i procurador variaran en funció del temps que calgui dedicar-li al cas i a la dificultat d’aquest.

Així mateix, hi ha unes despeses que poden donar-se a vegades, com és el manyà o les taxes judicials.

DURADA DEL PROCÉS DE DESNONAMENT EXPRESS

De la mateixa manera, la durada del procediment també variarà si estem davant okupes o davant llogaters. El procediment contra okupes serà breu i s’allargarà únicament fins a la data de llançament, que serà fixada amb major o menor celeritat en funció del volum de treball del jutjat que tramiti el desnonament. En canvi, el procés de desnonament express contra llogatersté una durada entre sis i dotze mesos.

ADVOCATS ESPECIALISTES EN DESNONAMENT EXPRESS A CORNELLÀ DE LLOBREGAT I A BARCELONA

En definitiva, el desnonament express és una via àgil i garantista per al propietari o arrendatari d’un immoble. Així mateix, com hem exposat al llarg de l’article, és un procediment en el qual és obligatori personar-se amb advocat i procurador. A BATLLE FERRER ADVOCATS com advocats especialistes en Dret Bancari comptem amb més de 10 anys d’experiència i podem ajudar-te. Si et trobes en aquesta situació, no dubtis a contactar amb nosaltres!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
Hola ¿en qué podemos ayudate?