Indemnització per inclusió indeguda en fitxers de morositat

indemnizacion inclusion fichero morosos

És pràctica habitual de les entitats financeres i bancs que, quan detecten que el seu client entra en morositat i té un deute, incloguin les dades d’aquest client en una llista de morosos; és a dir, en arxius que contenen les dades de tots els impagaments realitzats tant per persones físiques com per persones jurídiques.

Aquestes llistes poden semblar clarificadores per a les entitats financeres i bancs en poder tenir una constància d’aquelles persones que no estan al corrent de pagament; però el problema, molt habitual, és que aquestes no sempre compleixen els requisits establerts legalment en registrar a les persones deutores.

REQUISITS PER A LA CORRECTA INCLUSIÓ DEL CLIENT EN L’ARXIU DE MOROSOS

Els requisits s’estableixen en l’art. 20 de la Llei orgànica 3/2018, i cal destacar els següents:

  • Els deutes han de ser certes, vençudes i exigibles.
  • No ha d’existir una reclamació administrativa o judicial.
  • Ha de constar en el contracte la possibilitat d’inclusió del client en aquesta llista.
  • Només pot constar el deutor en aquesta llista mentre duri l’incompliment (màxim de 5 anys).Ha d’haver-hi hagut una reclamació fefaent per part de l’entitat financera al client.

COM SORTIR DE LA LLISTA DE MOROSOS?

En el cas que es compleixin aquests requisits, i l’entitat financera o banc hagi actuat lícitament, es pot demanar la suspensió temporal de la inclusió de les teves dades en el fitxer, però l’única opció permanent i definitiva per a sortir d’aquesta llista és pagar el deute. Però si se’ns ha inclòs indegudament en aquests arxius de morosos, tenim dret a reclamar la seva sortida immediata, i per descomptat, una indemnització per la seva indeguda inclusió.

PROCEDIMENT PER A RECLAMAR UNA INDEMNITZACIÓ PER INCLUSIÓ INDEGUDA EN FITXER DE MOROSOS

Si ens trobem davant aquesta situació, davant una inclusió indeguda en una llista de morosos, hem de seguir el següent procediment per a reclamar una indemnització:

  • En primer lloc, podria intentar-se una fase extrajudicial, consistent en una reclamació doble: d’una banda, al fitxer de morosos exigint la nostra exclusió d’aquesta llista, justificant el motiu pel qual no hauríem de constar en ella; i, d’altra banda, la reclamació a l’entitat financera que ens ha inclòs en aquest fitxer, sol·licitant que elimini aquest deute perquè desaparegui de l’arxiu de morosos.
  • Si aquesta fase extrajudicial no dona els seus fruits, haurem d’acudir a la via judicial, on haurà de presentar-se una demanda davant el Jutjat de Primera Instància, en la qual es reclami una indemnització per la vulneració del dret a l’honor. Cal recordar que aquest procediment, en seguir el llit del Procediment Ordinari, haurà de realitzar-se amb advocat i procurador.

QUINA INDEMNITZACIÓ ES POT SOL·LICITAR PER LA INCLUSIÓ EN UN FITXER DE MOROSOS?

Realment, la quantia exacta de la indemnització dependrà del cas concret. Així i tot, el Tribunal Suprem, en la seva sentència de 21 de setembre de 2017, va establir les bases per a determinar de quina manera s’estableix la indemnització en els casos d’inclusió indeguda en un arxiu de morosos.

La sentència estipula les següents qüestions a tenir en compte:

  • La durada temporal en el client ha estat inclòs en la llista de morosos.
  • Les entitats financeres i els fitxers de morosos que tenen les dades del client.
  • Els intents que ha fet el client per a ser eliminat dels arxius.

En conclusió, la quantia de la indemnització no té cap relació amb el deute que consta en la llista de morosos, sinó que dependrà de les circumstàncies del cas i del mal moral que aquesta inclusió indeguda hagi ocasionat al client.

ADVOCATS ESPECIALITZATS EN INDEMNITZACIÓ A FITXERS DE MOROSOS

Com hem dit amb anterioritat, en la fase judicial és imprescindible la presència d’advocat, sent recomanable l’assessorament jurídic en totes les fases del procediment.En Batlle Ferrer Advocats som un despatx d’advocats a Cornellà de Llobregat, especialistes en Dret Bancari i amb 10 anys d’experiència en el sector legal, portant procediments judicials de reclamacions contractuals. En cas que et trobis en una situació d’inclusió indeguda en un arxiu de morositat, no dubtis a contactar amb nosaltres, i sense cap compromís analitzarem el teu cas i t’aconsellarem els passos a seguir.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
Hola ¿en qué podemos ayudate?