L’ASSEGURANÇA DE VIDA DE PRIMA ÚNICA

LASSEGURANCA DE VIDA DE PRIMA UNICA

L’ASSEGURANÇA DE VIDA DE PRIMA ÚNICA

Anteriorment vam parlar sobre la Nul·litat de l’assegurança de vida vinculat al préstec hipotecari, i en aquest article es feia referència al tipus d’assegurança de vida de prima única. Doncs bé, en aquest article ens endinsarem més profundament en aquesta mena d’assegurances.

En aquest sentit, hem de dir que les assegurances de vida i de risc signats amb prima única per imposició de l’entitat financera estan començant a ser, cada vegada més, objecte d’interès dels tribunals de Justícia, els quals tendeixen a donar la raó als consumidors, considerant que la formula d’inclusió en el préstec hipotecari és abusiu, amb la consegüent nul·litat de la clàusula del préstec deixant aquesta assegurança sense efecte i condemnant a les entitats a retornar la quantitat corresponent abonada pel consumidor fins a la seva declaració de nul·litat, afegint tots els interessos i costos derivats d’aquesta assegurança.

QUÈ DIU LA JURSIPRUDENCIA SOBRE AQUEST TEMA?


Reiterada jurisprudència ha establert que les entitats poden arribar a sol·licitar al consumidor que aquest, tingui una assegurança de vida amb la finalitat de garantir el pagament de les seves obligacions, però el consumidor és lliure de triar la Companyia asseguradora amb qui fer-lo efectiu, en cap cas l’entitat financera podrà unilateralment imposar que l’assegurança es contracti amb ells.

A tall d’exemple, la Sentència 306/2022 de l’Audiència Provincial de Saragossa, de 2 de març de 2022, posa de manifest que: «La forma de pagament de les assegurances és transcendental perquè el client conegui en quina mesura podrà desvincular-se i les seves conseqüències. El preu, la prima, és essencial en les assegurances, i en incloure aquest import en el capital finançat, també es converteix en element essencial del préstec hipotecari». És necessari explicar el client que aquesta forma de pagament de l’assegurança suposa que encara que desisteixi o resolgui els contractes d’assegurança, no es reduirà la quota del préstec hipotecari, perquè no consta que es retorni la prima o es reconstrueixi el quadre d’amortització. La forma de pagament de les primes com una quantitat total avançada i finançada suposa un cost econòmic en el contracte, que ha d’explicar-se. A més, no consta que s’hagi donat una alternativa de pagament d’aquestes assegurances sense finançament ni que s’hagi informat del cost que suposa el pagament anticipat finançat respecte de l’ajornament de les quotes sense finançament

QUINS PERJUDICIS CAUSA AL CONSUMIDOR L’ASSEGURANÇA DE PRIMA ÚNICA?


L’entitat financera, no proporciona abans de la subscripció del contracte la informació necessària i clara relativa al cost total de l’assegurança vinculada.

El consumidor ha de pagar per endavant el cost de l’esmentat segur, el qual ha de cobrir la durada total o parcial de la hipoteca.

Es produeix un augment del capital concedit del préstec, originant sobre el consumidor un pagament més elevat d’interessos, incrementant-se així notòriament el cost total de l’operació.

L’entitat imposa aquesta assegurança privant així al consumidor de poder triar una prima d’assegurança més barata, o el canvi d’asseguradora si s’aconsegueix obtenir una millor oferta.


CANCEL·LAR L’ASSEGURANÇA DE VIDA DE PRIMA ÚNICA


De la mateixa manera que qualsevol pòlissa de vida pot ser cancel·lada, les de prima única no són una excepció. Hem de tenir present que, les assegurances de vida per a préstecs mai són obligatoris, per tant, el consumidor pot decidir entre no contractar-los o bé cancel·lar-los.

En aquest sentit, si és possible cancel·lar una assegurança de vida de prima única en el cas que l’hagis contractat i no hagin passat 30 dies, retornant-se així els diners pagats al consumidor.

Cal dir que, els màxims diners que poden cobrar-te és el corresponent als dies que la pòlissa ha estat activa. Si es cancel·la l’assegurança de vida de posteriorment, es podrà sol·licitar la devolució de la prima corresponent al temps en què no s’està cobert.

De manera que, l’únic requisit és sol·licitar l’anul·lació abans dels primers 30 dies de la contractació de l’assegurança i per escrit a la companyia, per la qual cosa s’estarà realitzant conforme a la llei de contracte d’assegurança i el banc estarà obligat a anul·lar aquesta pòlissa.

ADVOCATS EXPERTS EN DRET BANCARI


En BATLLE FERRER ABOGADOS som advocats especialistes en Dret Bancari i comptem amb més de 10 anys d’experiència en la defensa dels consumidors en tot tipus de contractes bancaris (préstecs hipotecaris, defensa en execucions hipotecàries, clàusules abusives…). Si has signat un préstec amb productes vinculats o t’han fet pagar una assegurança de vida amb una prima única, pots consultar-nos sense cap mena de compromís i t’analitzarem el teu cas.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
Hola ¿en qué podemos ayudate?