Projecte de reforma de la Llei Concursal que afecta la Llei de Segona Oportunitat

Proyecto de reforma de la Ley Concursal que afecta a la Ley de Segunda Oportunidad

Tal com exposa el text refós de la Llei Concursal (TRLC, d’ara endavant) en el seu pròleg, “la història de la Llei Concursal és la història de les seves reformes”. Això és així perquè, des de l’entrada en vigor de la Llei Concursal l’any 2003, ha sofert innombrables reformes, sent la més recent el Projecte de Llei de reforma del TRLC, que s’estima que entri en vigor a mitjan present any.

L’objectiu d’aquest Projecte de Llei és la transposició de la Directiva de la UE 2019/1023, que busca aportar una regulació més completa i coherent al dret concursal.

Aquesta reforma planteja qüestions de tota mena referents al procediment concursal, però en aquest article destacarem els punts que planteja per al procediment de segona oportunitat de persones físiques no empresàries:

EL CRÈDIT PÚBLIC QUEDA FORA DE L’EXONERACIÓ

Seguint la regulació del TRLC, es continua protegint el crèdit públic de la mateixa forma. Aquesta qüestió ha suscitat nombrosos problemes perquè no s’ajusta a l’estipulat en la Directiva europea, que sí que exonera el crèdit públic. La solució actual es regeix pel criteri del Tribunal Suprem, tal com expliquem en el nostre article que exonera el crèdit públic en virtut de la doctrina europea.

Sembla evident que, per a eliminar aquest desajust entre la legislació espanyola i l’europea, encara ha de tenir aquest Projecte molt recorregut per a poder oferir als deutors de bona fe una resposta a precisa i clara davant l’exoneració del crèdit públic.

QUEDA ELIMINAT L’ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS

El deutor ja no ha d’haver celebrat – o intentat celebrar – un acord extrajudicial de pagaments per a obtenir l’exoneració dels seus deutes: és a dir, ja no és necessària la fase extrajudicial.

COMPETÈNCIA PER ALS JUTJATS MERCANTILS

Els concursos de persona física no empresària tornen als Jutjats Mercantils, desapareixent, en conseqüència, la competència dels Jutjats de Primera Instància.

S’ELIMINA EL REQUISIT D’ABONAR UNA QUANTITAT MÍNIMA DE DEUTES

Per a l’obtenció de l’exoneració dels deutes exonerables, ja no és necessari haver abonat el corresponent als deutes no exonerables.

NO S’EXIGEIX LA LIQUIDACIÓ PRÈVIA DEL PATRIMONI DEL DEUTOR

Els deutors que disposin de béns ja no hauran de liquidar-los obligatòriament, i podran mantenir-los sobretot si aquests béns afavorissin a la seva recuperació econòmica o, per exemple, constituïssin el seu habitatge habitual.

ADVOCATS LLEI SEGONA OPORTUNITAT A CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Com has pogut observar, tant en aquest article del blog com en altres articles relatius a aquest mecanisme que hem escrit, el procediment de Llei de Segona Oportunitat és un mecanisme complex, que requereix d’assessorament jurídic especialitzat. A BATLLE FERRER ADVOCATS  som un despatx jurídic de Cornellà de Llobregat, especialistes en Dret Concursal i advocats especialistes en Llei de Segona Oportunitat, amb més de 10 anys d’experiència en el sector legal. No dubtis a contactar amb nosaltres i analitzarem el teu cas!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
Hola ¿en qué podemos ayudate?