Nul·litat de l’assegurança de vida a prima única de la hipoteca

Nulidad del seguro de vida vinculado al prestamo hipotecario

Necessitem un préstec hipotecari per a comprar-nos un vivenda, o una segona residència. Llavors, necessitem finançament, per la qual cosa ens desplacem a una entitat financera per a veure quines són les nostres opcions.

No obstant això, i lluny ja de parlar sobre les condicions (abusives o no) d’una hipoteca en si, avui ens centrarem en altres contractes, no menys important: els contractes o requisits que ens sol·licita el banc com a “condició” per a poder donar-nos llum verda a la hipoteca.

Ens referim llavors a l’assegurança de vida, l’assegurança de la llar, alarma, mútua de salut, pla de pensions, targetes vàries… i la pregunta és clara, és legal que el banc em pugui demanar tots aquests contractes? Fins a quin punt un banc pot condicionar l’autorització de la meva hipoteca a tenir el que es denominen “contractes vinculats”?

LA LLEI DIU…

Com no, havia de ser una norma comunitària (la Directiva 17/2014UE del Parlament Europeu) la que ha intentant frenar l’actitud abusiva de les entitats financeres que tants anys porten realitzant enfront dels consumidors.

Doncs bé, una d’aquestes pràctiques abusives és obligar al consumidor a, juntament amb la hipoteca, contractar tota una sèrie de contractes i assegurances, que l’única cosa que fan és perjudicar més la posició d’aquest. Per dues raons: primer, perquè no té opció, en cas que vulgui signar la hipoteca; i segon, no poden comprar i tenir opció a contractar, pel seu compte, aquestes mateixes assegurances, en cas que realment estiguessin interessats, sinó que han d’acceptar les condicions que l’entitat “ofereix”.

La norma europea va ser adoptada a Espanya, encara que tard, per la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que en el seu article 17 ja estableix obertament que queden prohibides les pràctiques de venda vinculada de préstecs, amb les excepcions previstes en aquest article.

L’ASSEGURANÇA DE VIDA: TIPUS DE PRIMA

Una de les assegurances que les entitats financeres sempre “ofereixen” en contractar un préstec hipotecari és una assegurança de vida. És a dir, una assegurança perquè, en cas de defunció, l’entitat asseguradora pagui al beneficiari (el banc, normalment) la quantitat de capital pendent del préstec a la data de decés.

Doncs bé, l’assegurança de vida pot ser contractada de dues formes diferents, quant al pagament de la prima es refereix: el pagament anual de la prima, o bé el format anomenat de “prima única”.
Lògicament, el format que li interessa al consumidor serà sempre el format de pagament de prima de periodicitat anual. I això per dues raons: primer, perquè no és el mateix pagar una prima de 300 euros una vegada a l’any, que no pagar 15.000 euros d’una sola vegada. El primer cas és el format de prima anual, i el segon, el pagament de prima única. Però encara hi ha una altra raó més: en cas que el consumidor vulgui modificar condicions (ampliant-les, reduint-les, fins i tot rescindir el contracte) del seu contracte d’assegurança de vida, havent-hi ja abonat la prima única resulta molt més complicat.

Quan una persona acudeix a un banc per a sol·licitar un préstec hipotecari el fa precisament perquè necessita diners (finançament), i no és de rebut que hagi de pagar quantitats desorbitades de diners “extres” per un clar benefici de l’entitat financera.

LA NUL·LITAT DE LA PRIMA ÚNICA PER ABUSIVA I EXISTÈNCIA DE DESEQUILIBRI ENTRE LES PARTS

Com hem indicat, la legislació ja prohibeix a les entitats condicionar un préstec a la subscripció de contractes vinculats. No obstant això, les entitats financeres segueixen realitzat aquesta pràctica, intentant acollir-se a normes no escrites sobre la seva legalitat.

La subscripció d’un contracte d’assegurança de vida amb prima única no és un servei sol·licitat pel consumidor sinó que és ofert per l’entitat financera, i no és precisament alguna cosa que li va en benefici de l’usuari, tal com exigeix la llei. Per tant, i en causar-li més aviat un clar perjudici, aquest contracte ha de declarar-se nul de ple dret.

LA JURISPRUDÈNCIA

Si bé és cert que la legislació determina, de manera excepcional, que les entitats sí que poden sol·licitar que el consumidor tingui una assegurança de vida que garanteixi el pagament de les seves obligacions, també la mateixa llei determina que serà el consumidor qui pugui triar la corredoria d’assegurances amb qui fer-lo i la forma, en conclusió, que serà nul tot contracte vinculat al préstec que, en perjudici del prestatari, no compleixi amb les exigències previstes en aquest article”.

D’aquesta manera, ha sigut ja diversos jutges i tribunals del nostre país que han emès sentència decretant la nul·litat del contracte d’assegurança de vida a pagament de prima única, per considerar que causaven un greu perjudici al consumidor. Per exemple, la Sentència 294/2020 de 12 de febrer de 2020 del Jutjat de Primera Instància 17 de P. Mallorca.
La conseqüència de la nul·litat és que l’entitat queda obligada a retornar al consumidor la totalitat de la prima d’assegurança abonat, i l’assegurança queda anul·lada.

NUL·LITAT EXTRAJUDICIAL DE L’ASSEGURANÇA DE VIDA

En cas que hagis signat un préstec molt recentment, segons la normativa espanyola tens 14 dies naturals per a sol·licitar el desistiment del contracte. En cas d’estar interessat, des de BATLLE FERRER ADVOCATS ens podem encarregar de redactar i enviar el pertinent Burofax perquè quedi constància i el contracte quedi anul·lat, amb la pertinent devolució de l’import abonat.

ADVOCATS EXPERTS EN DRET BANCARI I NUL·LITAT D’ASSEGURANCES DE VIDA PER PRIMA ÚNICA A CORNELLÀ DE LLOBREGAT

En BATLLE FERRER ADVOCATS som experts en Dret Bancari i comptem amb més de 10 anys d’experiència en la defensa dels consumidors en tot tipus de contractes bancaris (préstecs hipotecaris, defensa en execucions hipotecàries, clàusules abusives…). Si has signat un préstec amb productes vinculats o t’han fet pagar una assegurança de vida amb una prima única, pots consultar-nos sense cap mena de compromís i analitzarem el teu cas.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
Hola ¿en qué podemos ayudate?